Marokko campagne tegen huwelijk met minderjarigen

9 mrt 2019 | 15:00
Marokko Nieuws

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart lanceert de Nationale Raad voor de Mensenrechten (CNDH) een campagne tegen huwelijken met minderjarigen.

De campagne is gericht op de herziening van artikel 20 van het Wetboek van Familierecht en loopt van 6 tot 16 maart. Met de campagne probeert het CNDH zowel bewustzijn omtrent huwelijken met minderjarigen te creëren, alsmede een publiek debat op gang te brengen.

Tijdens de campagne zullen ook slachtoffers van kindhuwelijken aan het woord komen. Ook vind er een debat plaats over de Marokkaanse wet, alsmede de internationale verdragen omtrent dit onderwerp.

Verder staan er bijeenkomsten op de agenda met minderjarigen, ouders, ambtenaren, vrouwen in de gevangenis en meer. Ook zal er een documentaire te zien zijn.

Marokko heeft een huwelijksleeftijd van 18 jaar opgenomen in de wet. Echter zijn hier enkele uitzonderingen op. Artikel 20 van het Wetboek van Familierecht bepaalt dat de rechter in uitzonderlijke gevallen het huwelijk van minderjarigen kan toestaan. Hiervoor dient eerst de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige te worden gehoord, alsmede de minderjarige zelf. Ook wordt er een medisch rapport opgesteld en vind er een onderzoek plaats.

Uit statistieken blijkt dat deze uitzondering de norm is geworden, gezien het toenemende aantal kindhuwelijken.

© Redactie 2019

Heb jij een nieuwstip? Geef het door aan de redactie